Topbar logoTopbar logo

Kia Sweden – grönt föredöme

Nu har Kia Sweden uppmärksammats för sitt arbete med grön mobilitet. Det är föreningen Gröna Mobilister som gett Kia utmärkelsen Grönt föredöme, med motiveringen ”För föredömligt arbete med livscykelanalys av bilar och bejakande av transparens”.

Läs hela pressmeddelandet här.

Foto: Kia Sweden