Topbar logoTopbar logo

Körkort i mobilen

EU kommissionen lade nyligen fram ett förslag om att körkorten i alla medlemsländer ska bli digitala. Alla medlemstater måste vara överens innan förlaget blir verklighet.

Till dess påminner vi om att alltid ha ditt giltiga körkort med dig samt komplettera med ett internationellt körkort om du ska köra bil utanför EU.

Här kan du läsa mer.