Topbar logoTopbar logo

Näringslivets Road Safety Index

I slutet av juni arrangerades Vision Zero Conference i Stockholm. Konferensen anordnades av den svenska regeringen, Vinnova och Trafikverket.

På konferensen lanserades Road Safety Index (RSI) som är framtaget av FIA (internationella federationen för bilister) tillsammans med Trafikverket och Ikea. Verktyget ska bidra till att få företag att ta ansvar för trafiksäkerheten i hela sina värdekedjor i syfte att minska trafikolyckor.

Läs mer här.