Topbar logoTopbar logo

Nationellt program för utbyggnad av laddainfrastrukturen

Energimyndigheten och Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt program för en snabb och effektiv utbyggnad av laddainfrastrukturen. Det ska bli lättare att ladda sin bil oavsett var man bor i Sverige.

Läs mer om programmet.