Topbar logoTopbar logo

Ökad trafiksäkerhet för A-traktorer

Transportstyrelsen lämnar idag in förslag till regeringen på flera åtgärder för att öka trafiksäkerhet för A-traktorer.
Bland annat föreslås krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg samt tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM. Dessutom föreslås införande av tekniska krav för att det ska bli svårare att manipulera av hastighetsbegränsning.

Föreslagen kommer efter att antalet olyckor med A-traktor har tredubblats och är större än ökningen av antalet fordon. Hela förslaget finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats.