Topbar logoTopbar logo

Premiär för Motorkompaniets stipendium till avgångselev på KTC

Motorkompaniet i Katrineholm har inrättat ett stipendie som är avsett att gå till en avgångselev på fordons- och transportprogrammet vid Katrineholms Tekniska College.

I år delas stipendiet ut för första gången och stipendiaten kommer att få ta emot ett diplom och en stipendiepeng på 5 000 kronor, i anslutning till skolavslutningen den 11 juni.

– För oss är det viktigt att visa att vi stöttar de ungdomar som väljer att utbilda sig inom vår bransch, säger John Lindeberg, platschef på Motorkompaniet. Tillsammans med skolans lärare kommer vi utse en stipendiat som står för de kunskaper och värderingar som vi anser viktiga.

Stipendiaten utses efter flera kriterier. Utgångspunkten är bland annat att stipendiaten ska ha klarat av alla kurser, ha visat fallenhet för ämnesspecifika kurser inom personbilsinriktningen och har goda omdömen från sin praktik.

– Branschens behov av servicetekniker är stort för lång tid framöver och de här ungdomarna kommer ju med färsk kunskap om moderna, smarta bilar. Det vill vi som branschaktörer gärna uppmärksamma, säger Katrin Eriksson, servicechef på Motorkompaniet i Katrineholm.