Topbar logoTopbar logo

Rattsurfande utbrett

Trots förbud att rattsurfa sedan 2018 är det fortfarande vanligt att använda mobilen under körning.

Riksförbundet M Sverige har gjort en undersökning där 18 000 fordon observerades inom 15 olika orter i Sverige. Det framkom att minst 5 procent, var 20:e trafikant, rattsurfade. Sedan 2018 har har drygt 55 000 förare lagförts för att de rattsurfat.

Den som använder mobilen under körning har fyra gånger högre risk att råka ut för en olycka. Därför hoppas vi förstås alla bilister lägger undan mobilen under körning.

Läs mer om M Sveriges undersökning här.