Topbar logoTopbar logo

Vägforskning fyller 100 år

Året var 1923 och det växande antalet bilar i Sverige ställde större krav på vägnätet. Då grundades VTI , Statens väg- och transportforskningsinstitut. Idag är VTI ett oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och utveckling kring vägar och transporter.

Läs mer och se 100-års filmen på deras hemsida.

VTI 100 år